Uygulanan Testler

Uygulanan Testler 

 • Wechsler Çocuklar için Zeka Testi (WISC-R)
  Moxo Dikkat Performans Testi
  Peabody Resim-Kelime Testi
  Gessel Gelişim Figürleri Testi
  Bender Gestalt Görsel Motor Testi
  Frostig Görsel Algı Testi
  Benton Görsel Bellek Testi
  DENVER – II Gelişim Tarama Testi
  Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
  PORTAGE Erken Çocukluk Dönemi Gelişim Ölçeği
  Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
  D2 Dikkat Testi
  Porteus Labirentleri Testi
  Beier Cümle Tamamlama Testi
  BECK Depresyon Ölçeği
  BECK Anksiyete Ölçeği

Projektif Testler

 • CAT (Çocuklar için Algı Testi)
  TAT (Tematik Algı Testi)
  Louisa Düss Psikanalitik Hikâyeler Testi
  Aile Çiz Testi
  Goodenough Harris Adam Çizme Testi