Hakkımızda

Psikomini, Kimdir?

Psikolojik Danışma seansları; randevu esasına göre bireyin duygu ve düşüncelerine odaklanarak iyilik halini artırmaya yönelik, danışan ve psikolojik danışman arasındaki bilimsel, sistemli, bütüncül ve sonuç odaklı bir terapi sürecidir. Psikolojik Danışmanlık Terapi süreci içinde ve sürecin sonrasında gizlilik, kişisel mahremiyete saygı, etik ilkeler doğrultusunda güvenilir ve bütüncül bir hizmet vermek, temel değerlerimiz arasında yer almaktadır.

İŞ ETİĞİ VE GİZLİLİK

Psikolojik danışmadaki etik kurallardan biri de gizlilik ilkesidir. Psikolojik danışmanın en önemli hususu gizliliği korumaktır. Türk Psikologlar derneğinin etik yönetmeliğini paylaşarak bu duruma ne derece önem verdiğimizi göstermek istiyoruz.

VİLDAN CAN

Kurucu / Uzman Psikolog

ZEYNEP ERKAN

Kurucu / Klinik Psikolog